İçeriğe geç

Işık Sezer – Bir Zamanlar… / Once Upon a Time…

1965 İzmirde doğdu,

1986 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Anasanat dAlında lisans eğitimini tamamladı,

1987-99 Dokuz Eylül Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi’nde uzman olarak çalışmaya başladı,

1995-97 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mimari Fotoğraf ve Düsseldorf Ekolü” yüksek lisans tezini tamamladı,

1997-2002 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Landscape Fotoğrafı ve 1970 Sonrası       Dönüşümler” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı,

1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

AUSTRO TÜRK TÜTÜN DEPOSU

1951 yılında Avusturyalı tütün şirketi Austro-Türk’ün İzmir’de kurduğu iki binadan oluşan 6 bin metrekareden fazla alana sahip tütün depoları, şirketin kapanmasıyla 1994 yılından itibaren işlevsiz kalmışlardır. Uzun bir süre otopark olarak kullanılan binalardan bir tanesi alışveriş merkezine dönüştürülmüş, diğeri ise kentin çağdaş sanat sergi alanlarından biri haline gelmiştir. Bağımsız sergilerin yanı sıra, uzun soluklu olarak, 2003 yılından beri İzmir’de faaliyetlerini sürdürmekte olan K2 Güncel Sanat Merkezi tarafından 2007’den bu yana 4 kez gerçekleştirilmiş olan PORTIZMIR (İzmir Uluslararası Güncel Sanat Trienali) sergi mekanı, Austro Türk Tütün Deposu olmuştur. 

Zorlu Holding tarafından satın alınan binaların 2019 yılında yıkımına başlanmış, yerlerine ticaret merkezi, yeşil alan, konut vb. mekanları içeren İzmir’in en yüksek gökdelen projesini yapmak için çalışmalar sürmektedir.

Fotoğraflar  sergi mekanı olarak değerlendirilen binanın kullanıma açık olduğu farklı zaman dilimlerinde çekilmiştir.


1965 born in İzmir,  

1986 Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts, Master of Arts graduated from the photos.
1987-99 Dokuz Eylul University worked as an expert in the Faculty of Architecture. 

1995-1997 D.E.Ü.  Institute of Social Sciences. Performing Arts in “Architectural Photography and Dusseldorf School” completed her master’s thesis entitled.
1997-2002 D.E.Ü. Institute of Social Sciences. Performing Arts in “Landscape Photography and Post-1970 Conversion”,  she completed her doctoral thesis entitled.
1999 DEU. GSF began working as a research assistant in the photo section. Currently             Assistant Professor at the same university continues to be an instructor.

Austro-Turk Tobacco Warehouse

Founded in Izmir in 1951 by Austrian tobacco company Austro-Turk, the warehouse covers two buildings and  more than 6000 square-meter area. After shut down of the tobacco company, the warehouse remained empty. One of the buildings has been used as a public car park  and afterwards turned into a shopping mall, while the other building became a contemporary art exhibition venue. Besides independent exhibitions,  Austro-Turk Tobacco Warehouse   hosts since long time, PORTIZMIR (Izmir International Contemporary Art Triennal) which has been executed by K2 Contemporary Art Center 4 times since 2007. Both buildings have been purchased by Zorlu Holding and demolition has started in 2019. The warehouse is planned to be replaced by city’s highest skyscraper project which will include sites such as  commerce center, green area and  residences. Photographs have been taken in different time periods when the building was in use as an exhibition venue.