İçeriğe geç

Yasin Çakmak – Mazinin Gölgesinde / In the Shade of the Past

1987 yılında Bursa’da doğan Yasin ÇAKMAK, 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü kazandı. 2010 yılında Hat (Eski Yazı) Anasanat Dalı’nda lisansını, 2013 yılında da Cilt Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. Üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde Yrd. Doç. Habib İŞMEN ve Öğr. Gör. İslam SEÇEN’den Klasik Türk Cildi ile Avrupa Cildi eğitimlerini aldı. 2020 senesinde Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU danışmanlığında “Manisa Yazma Eser Kütüphanesindeki Geometrik Tezyinatlı Ciltler” adlı çalışmasıyla Sanatta Yeterlik tezini tamamlayarak Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atandı. Yurt içinde ve dışında birçok karma sergiye katılmış olan sanatçı, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Yarışmalarında iki kez Cilt dalında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Akademik ve sanatsal çalışmalarını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sürdürmekte olup cilt dalında lisans ve lisansüstü programlarında nazari ve uygulamalı dersler vermektedir.

Mazinin Gölgesinde

Türklerdeki kitap sevgisi tarihin her döneminde ayrı bir ilgiye mazhar olmuş ve birçok yönetimin himayesinde kurdurulan atölyeler ile kitap sanatlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Uygurlar ile başlayan Türk cilt sanatı Orta Asya, İran ve Arap coğrafyalarından sonra Selçuklularla birlikte Anadolu’ya taşınmıştır. XI. ve XIII. yüzyıllar arasında ciltlerde kullanılan geometrik desenler, Osmanlı Döneminde yerini bitkisel tezyinata bırakmış, XVI.
yüzyıldan sonra da Batı menşeli motiflerin etkisinde yeni tasarımlar kendisini göstererek yazma tekniğinde birbirinden farklı türde bezemeler vücuda getirilmiştir. Matbaanın yaygınlaşmasıyla yazma eser üretimi ve buna bağlı olarak el işi ciltçilik eskisi kadar rağbet görmemiştir. Medeniyetimize ait bu köklü sanat birikimi büyük ustaların yoğun emekleri sayesinde günümüze ulaşmıştır. Bugün de aynı disiplin altında geçmişten alınan feyizle
varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu yüzdendir ki sergiye Mazinin Gölgesinde adı verilmiştir. Sergideki eserler Türk cilt sanatının farklı yüzyıllardaki örneklerinden ilham alınarak çârkûşe, zerbahar, ferman mahfazası, cilbent ve kutu gibi muhtelif çalışmalarla oluşturulmuş, bunun yanında Avrupa tarzı çift kamburalı ciltler de yapılarak içerik zenginleştirilmiştir. Deri, altın ve ebru başta olmak üzere klasik teknikler ışığında farklı malzemelerle de yeni denemeler ortaya koyulmuştur. Sergideki çalışmaları kitap ve kitap sanatlarına ilgi duyan siz sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz.


Yasin Çakmak was born in 1987.  In 2005 he was entitled to enter  Mimar Sinan University of Fine Arts, Traditional Turkish Arts Department. After completing  his Bachelor degree of Calligraphy (Old Script) in 2010 and   Masters degree of Bookbinding in 2013, he  was appointed to Research Assistant position. During his studies at the university, he had Classical Turkish Bookbinding and European Bookbinding classes from  Assistant Proffessor Habib İşmen and Lecturer İslam Seçen. In 2020,  he completed  Proficiency in Arts degree  with  ‘Geometrically Decorated Volumes in Manisa Manuscript Library’ thesis under supervision of  Prof. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu and appointed to Asst. Prof position.He has participated many group exhibitions nationally and internationally and has been awarded twice in International Traditional Art Competitions the grand prize in Bookbinding branch. He continues his academic and artistic practices at Mimar Sinan University of Fine Arts, lectures  theoretical and practical classes at Bookbinding Department  of graduate and postgraduate levels.

In the Shade of the Past

The love for books among the Turks attracted special attention in each period of history. Different workshops effectuated under the auspices of various authorities led to significant developments in book arts. Turkish Bookbinding Art has started with the Uyghurs and it has been carried from Middle Asia, Iran and Arab regions  to Anatolia with  the Seljuks. Between XI. – XIII. Centuries, the geometric designs that are used in bookbinding have left their place to plant based ornaments during Ottoman Period. After XVI. Century, new designs began to appear under influence of Western origin patterns and therefore different sorts of ornaments occured. As printing houses spread, manuscripts and handmade bookbinding have lost their popularity. This long-established art  cumulation that belong to our civilisation, has reached  today with the hard work of our masters. Enlightened by the past, Turkish Book Art continues to exist with the same discipline. For this reason, the exhibition is named ‘In the Shade of the Past’. The artworks in the exhibition are inspired by the samples of Turkish Bookbinding Art in different centuries and  çârkûşe, zerbahar, edict protection, folder  and  boxes have been prepared ; besides, the content has been enriched by European style double hunched bindings. In the light of classical tecniques, primarily with leather, gold and marbling art, new experiments have also been conducted with  assorted materials. We present the artworks in the exhibition to your  -book &  book art lover’s- attention.