İçeriğe geç

ZSUZSANNA FODOR

Macar fotoğraf sanatçısı Zsuzsanna Fodor, fotoğraf, sinematografi ve media üzerine eğitim aldı. 2014-2018 yılları arasında kameraman olarak çalıştı. 2016’dan beri freelance fotojurnalist ve belgesel fotoğrafçı olarak  çalışıyor. Çalışmaları çeşitli kaynaklarda yayınlandı. Göç, azınlıklar, mülteciler konularında çalışmalar yapıyor.


Hungarian photographer Zsuzsanna Fodor, has gained her Bachelor of Arts degree in 2009 in photography, cinematography and media. Between 2014-2018 she worked as a camerawoman. She has been working as a photojournalist and a documentary photographer since 2016. Her projects found place  in various publications. She focuses on migration, minorities, refugees issues.