İçeriğe geç

PINAR BOZTEPE MUTLU

1981’de İzmir’de doğdu. 2007’de Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden mezun olduktan sonra yerli ve yabancı gazetelerde ve birçok fotoğraf stüdyosunda çalıştı. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2014 yılında ‘1945 Sonrası Japon Fotoğrafçılığını Etkileyen Faktörler’ başlıklı tezi tamamladı. 2020 yılında aynı üniversitenin Sanat ve Tasarım Programı’nda Sanatta Yeterlik Bölümü’nden  ‘Kavramsal Fotoğrafta Yüzey Araştırmaları ve Kültürel Coğrafyalar’ adlı teziyle mezun oldu. Tezi kapsamında Londra’da ‘Home’ adlı kişisel sergisini açtı. Birçok karma ve grup sergisine katıldı.  2013 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak yer almakta ve çalışmalarına devam etmektedir.


She was born in İzmir in 1981. She was graduated  from University of Dokuz Eylul Photography Department in 2007 and  later worked in the field of domestic and foreign newspapers and in many photography studios. In 2010 she started her postgraduate studies in Institute of Dokuz Eylul Photography Department and completed her thesis which has titled ‘The Factors Affecting Post-1945 Japanese Photography’ in 2014. In 2020 she gave her PHD thesis ( Proficiency in Art) in Art And Design Programme based on ‘Surface Researches And Cultural Geography Studies In Conceptual Photography’.  She has taken  part in several group exhibitions and now continues her projects  in  Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts, working as a Research Assistant in the Department of Photography since 2013.