İçeriğe geç

Doç. EZGİN YETİŞ

Doç. Ezgin YETİŞ 

1983 yılında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde doğdu. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 2012 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı yüksek lisans programını, 2017 yılında ise Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı sanatta yeterlik programını tamamlamıştır. 

Sanatçı 2008 yılından beri sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda duvar resimlerinin korunması ve onarımı üzerine çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunmakta ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana Bilim Dalı’nda doktora programına devam etmektedir. 

2012-2019 yılları arasında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2019 yılından beri Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.