İçeriğe geç

GEÇMİŞİN TEMSİLİ

Fotoğrafın gelişmesinde önemli rolü olan Camera Obscura’nın aracılığı ile elde edilen görüntülerin sabitlenme fikri, insanda şiirsel idealizm olarak gelişti. Görüntünün sabitlenme fikri, yapılan araştırmalarla ışığa duyarlı malzemenin bulunmasıyla düşünceler gerçeğe dönüştü.


Çoğu ressamın yansıtmaya çalıştığı gerçeğin temsilidir. Resim disiplini içerisinde Rönesans, Barok, Rokoko gibi dönemlere bakıldığında sanatçı tarafından idealize edilmiş bir tasvir görmekteyiz. Fotoğrafın icadı ile gerçeğin olduğu gibi yansıtılması resimdeki değişimi beraberinde getirmiştir.


Bununla birlikte fotoğraf ve resim disiplinleri birbirinin dilinden faydalanmış, değişim, dönüşüm ve gelişimine devam etmiştir. Her iki alanda da sanatçının yorumladığı bir temsil sanat yapıtına yansımaktadır. Henri Cartier-Bresson’un “Fotoğrafı makine değil, insan çeker.” sözü de sanat yapıtının sanatçının yorumundan geçtiğini göstermektedir.


“Geçmişin Temsili” çalışması da geçmiş ve şimdi arasında bir köprü niteliğindedir. Sanatçıların yapıtlarını üretme süreci ise tekrar üretim şeklinde bir yorumlamadır. Seçilen bir resmin fotoğrafının çekilmesi ve bu fotoğraf üzerine yapılan manipülasyon ile yağlı boya bir resim haline getirilmesi çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada 16 sanatçı bulunmaktadır. Bunlar; Furkan Ruşen, Faruk Türkoğlu, Arif İhsan Pınar, Hüseyin Can Koç, Ayfer Tonyalı, Sema Nur Öztürk, Kadir Mert Arslan, Berke Kemaloğlu, Şevval Rumeysa Çırakoğlu, Şevval Güldü, Kerem Karamuk, Agah Nuh Melih Kadırgan, Kader Kaya, Zehra Kümet, Ayşenur Yalçın, Saba Fadakar.

Öğr. Gör. Furkan Ruşen / 2021