İçeriğe geç

VAKA / CASE

“VAKA”/ “CASE” Sanal Fotoğraf Sergisi

Galeri Direktörü       : Dila Katlan/Caner Candan (Artcloudgallery)

Sergi Küratörü      : Dr. A.Beyhan Özdemir (Dokuz Eylul University, Fine Arts Faculty)

Proje Direktörü          : Dr. Simber Atay (Dokuz Eylul University, Fine Arts Faculty)

Mimari Tasarım   : Burak Akten (Artcloudgallery)

 KONSEPT:

 2020 yılı bütün bir insanlık ailesi için, tarihsel bir dönüm noktası. Hepimiz bu “Vaka”nın birer tanığıyız. Karantina koşulları ve yasal kısıtlamalar bizi, birbirimizden ayırıyor ama aynı zamanda da birleştiriyor. Siber yaşantılarımız gittikçe daha yoğun, daha yaratıcı… Algılarımız, alışkanlıklarımız, reflekslerimiz değişti. Aylardır büyük bir “Vaka”nın içindeyiz, virüs hüküm sürüyor… Gerisi paranoya ve enformasyon kirliliği! Gerçeği yalnız sağlık çalışanları biliyor.

Bu “Vaka”dan önce her şey ne kadar da farklıydı! Kaosla dalga geçerdik, nefes nefese hayatta kalma hikâyelerine bayılırdık…Virüs, metaforu öldürdü!

“Vaka”, şimdi ve burada! İçindeyiz!

AMAÇ:

2020 yılının başından itibaren Covid-19 pandemi sürecinin insan yaşamını ne kadar olumsuz etkilediğine tanık olduk. Doğal olarak sanat alanı da bu durumdan çok fazla etkilendi. Ancak sanat, tarih boyunca genellikle böyle kaotik ortamlardan beslenmiş ve hatta bu durumdan her zaman zaferle çıkmıştır.

Bu süreçte, artcloudgallery ailesi olarak, olumsuzluk, korku, endişe, bilinmezlik çemberi içinde izole kalmış insanlığa, manevi destek olacak en iyi çözümlerden birinin sanat olduğunu biliyoruz.

 Çünkü “sanat” iyileştirir!

SERGİ TAKVİMİ:

Eser Gönderme Son Tarih:  05 Mart 2021

Sergileme                             : 23 Mart 2021

Sergi Alanı         : www.artcloudgallery.com Disiplinlerarası Sanal Sergi Mekanı

“CASE”/ “VAKA” virtual exhibition

Gallery Directors        : Dila Katlan/Caner Candan (Artcloudgallery)

Exhibition Curator      : Dr. A.Beyhan Özdemir (Dokuz Eylul University, Fine Arts Faculty)

Project Director          : Dr. Simber Atay (Dokuz Eylul University, Fine Arts Faculty)

Architectural Design   : Burak Akten (Artcloudgallery)

 CONCEPT:

The year 2020 is a historical turning point for the whole human family. We are all witnesses of this “Case”. Quarantine conditions and legal restrictions set us apart but also unite us. Our cyber lives are more and more intense, more creative… Our perceptions, habits and reflexes have changed. We have been in a big “Case” for months, the virus prevails… The rest is paranoia and information pollution! Only healthcare professionals know the truth.

How different everything was before this “Case”! We used to make fun of chaos, love breathless survival stories… The virus killed the metaphor!

“Case”, here and now! We are in!

 AIM:

Since the beginning of 2020, we have witnessed how the Covid-19 pandemic process has negatively affected human life. Naturally, the field of art was also affected by this situation. However, throughout history, art has generally been nourished by such chaotic environments and has always emerged victorious from this situation.

In this process, as family of the artcloud gallery , we know that art is one of the best solutions that will provide moral support to humanity isolated in the circle of negativity, fear, anxiety, and obscurity.

Because “art” heals!

 EXHIBITION SCHEDULE:

Application Deadline: 05 March 2021

Display                      : 23 March 2021

Exhibition space :  www.artcloudgallery.com Interdisciplinary Virtual Exhibition Space