İçeriğe geç

Prof. Dr. SİMBER ATAY

Prof. Dr. Simber Atay

Gaziantep’te doğdu.

Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü’nde (1976-1980) okudu.

Lisans tezi: “Kemal Sunal Komedisi” (1980). Yüksek Lisans Tezi: “Fotoğrafın Erken Dönemi ve Osmanlı Fotoğrafçıları” (1983); Doktora Tezi: “Türk Film Eleştirisinde Yaklaşım Biçimleri” (1990)  başlığını taşımaktadır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanıdır ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ders vermektedir.

2006-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde ve 2012-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü’nde ders vermiştir.

Araştırma Konuları: Fotoğraf Kuramları, Post modern Sanat, Siber Kültür, Uzaktan Eğitim Felsefesi.

Dersleri: Fotoğraf Kuramları (lisans), Fotoğraf Sunum ve Sergileme Teknikleri (lisans), Sayısal Görüntü Tasarımı (lisans),  Dijital Kültür ve Fotoğraf Tarihi (Y. Lisans), Hakikat Sonrası Çağ ve Fotoğraf Sanatı (Doktora), Metinlerarasılık ve Görsel Sanatlar (Sanatta Yeterlilik).


She was born in Gaziantep, Turkey.

She studied at Ege University, Faculty of Fine Arts, Department of Cinema-TV between 1976-1980.

Her graduation thesis is called ‘’Kemal Sunal Comedy’’(1980) , her master’s thesis is called ‘’Early Period of Photography and Ottoman Photographers’’ (1983), and her PhD thesis is titled as ‘’Approach Manners in Turkish Film Critics’’ (1990).

Prof. Dr. Simber Atay  is currently Head of Photography Department , Faculty of Fine Arts at Dokuz Eylül University and she is also lecturing at Dokuz Eylul University, Graduate School  of Fine Arts.

Between 2006-2011, she lectured at Anadolu University Faculty of Communication Sciences, Department of Journalism and between 2012-2017 she lectured at Dokuz Eylul University, Faculty of Education, Division of Painting-Crafts Education.

Her Research Subjects: Theory of Photography, Postmodern Art, Cyber-Culture, Philosophy of Distance Education.

Her Lessons: Theory of Photography (undergraduate), Photography Presentation and Exhibition Techniques (undergraduate), Digital Culture and History of Photography (postgraduate), Post-Truth Era ve Art of Photography (PhD), Intertextuality and Visual Arts (PhD).